Arkivets samlinger

Arkivets rummelige samling skyldes en stor indsats af arkivets tidligere leder, afdøde bibliotekar N. H. Lindhard, der i hele sin tid som leder af Løgstør Bibliotek har opbygget den største del samlingen og registreret effekterne. Men også i de senere år, hvor arkivet har til huse i de nuværende lokaler er samlingerne forøget væsentlig. Der foregår samtidig en registrering på EDB, idet effekterne registreres i databaseprogrammet ARKIBAS, et system man har valgt fordi en væsentlig del af landets lokalarkiver har indført dette. Derved opnår man den fordel, at man som bruger via EDB kan foretage søgninger efter oplysninger på alle arkiver i Danmark som registrerer deres arkivalier i ARKIBAS. Søgning i arkivets samlinger sker via Arkiv.dk
Skrevne arkivalier Arkivet råder over mange hyldemeter skrevne arkivalier, der rummer et væld af vidnesbyrd og byen og egnens historie. Heraf stammer en væsentlig del fra privatpersoner, foreninger og virksomheder. Men også en del kommer fra kommunale arkivalier fra udvalg, råd, forvaltninger og institutioner. Virksomhedsarkiver består typisk af regnskaber, korrespondance og forhandlingsprotokoller. Foreningsarkiver er typisk vedtægter, forhandlingsprotokoller, regnskaber, medlemsfortegnelser samt materiale fra arrangementer og mærkedage i foreningens liv.
Gløden I oktober 1932 udsendte Svend M. Larsen, Løgstør et tidsskrift, som han kaldte “Gløden”. Som det står skrevet på forsiden, er det et Anarkistisk tidsskrift for sandhed og ret, mod menneskefrygt og korruption. Tidsskriftet blev skrevet i hånden og udkom dagligt i få eksemplarer. Så godt som samtlige eksemplarer af tidsskiftet findes på arkivet. Vi er i gang med at renskrive “Gløden”, og de første numre kan nu læses på arkivets hjemmeside  
Læsestue  Arkivets læsestue er åben på samme tid som arkivets åbningstid. Her forefindes læseapparater til mikrofilm, såvel til kirkebøger som aviser. Medarbejderne på arkivet vil være behjælpelige med at finde de ting i samlingerne som kan være af interesse for den enkelte. Der er mulighed for at få lavet kopier af fotos og kopier af avisartikler m.v. mod en mindre betaling. I læsestuen er der ophængt et udvalg af malerier fra arkivets samlinger. Det er billeder med lokale motiver malet af lokale borgere.
Fotosamlingen Den måske mest populære samling er de mange tusinde fotografiske optagelser fra Løgstør og Omegn. Samlingen illustrerer og dokumenterer talrige facetter af byens og borgernes liv fra sidst i 1800 tallet til i dag. I samlingen indgår både amatørfotos, pressefotos og professionelle fotografers billeder. Ingas Fotos arkiv med mange tusinder glasplader beror på arkivet. Vi scanner løbende arkivets store samling af billeder. P.t. er der mulighed for at søge på over 30.000 billeder fra Lokalarkivets samling. Søg på Arkiv.dk
Bøger og tidsskrifter Arkivet råder over en pæn samling af bøger om lokale forhold, lokalhistorie og historie generelt. Endvidere har arkivet overtaget Skjoldborg samlingen fra Løgstør Bibliotek – en samling der omfatter hele Johan Skjoldborgs samlede værker, heraf  flere første udgaver. Derudover er der en stor samling af billeder og udklip om Johan Skjoldborg.
Skjoldborg samlingen Efter at arkivet er flyttet i nye lokaler, har vi  indrettet et særligt hjørne i læsestuen som vi kalder “Skjoldborgs-Hjørne”. Udover Skjoldborgs bøger har vi en stor samling af billeder og udklip om forfatteren. Alle bøgerne er registreret med titel i Arkiv.dk, således at de kan findes via søgefeltet. Vi er også begyndt at registrere alle artikler m.v., som arkivet er i besiddelse af. For et par år siden lykkedes det at få nogle lydfiler, dels hvor han læser et par digte, dels hvor han holder en tale på husmændenes sendemandsmøde i Aarhus. Det er optagelse fra de sidste par år, han levede.
Aviser En meget populær samling er avissamlingen, der omfatter samtlige eksemplarer af Løgstør Avis fra den første avis den 1. april 1882 til avisen blev fusioneret med Nordjyske Stiftstidende i 1999. Derudover omfatter avissamlingen: Vesthimmerlands Folkeblad fra 1971 Aalborg Stiftstidendes lokalsider fra 1974 Løgstør Bladet fra 1977 Fredags Avisen fra 1999. Endvidere findes en samling af avisudklip fra aviserne gennem årene. Lydbånd og videofilm Arkivet er i besiddelse af en del lydbånd, hvor ældre borgere i kommunen har givet erindringsinterviews. Endvidere er der en mindre samling af videofilm om lokale begivenheder. Kopier på mikrofilm Af særdeles stor betydning for slægtsforskere er kirkebøgerne for Løgstør og omegn, der hos os forefindes på mikrofilm og i papirudgave. Endvidere findes en del folketællingslister udarbejdet af lokale borgere.