Et udvalg af trykt litteratur omkring Løgstør og omegn
Aggersborg Nørgaard, Felix m.fl. : Aggersborg gennem 1000 år, 1986 Lindhard, N.H. og Eske Wohlfart: Over Aggersundbroen i 50 år, over fjorden i 1000 år, 1992 Seibæk, Joh.: Et ægteskab på Aggersborggård for 100 år siden, 1983
Livø Blicher, St.St.: Livø, 1844 Leth, Harald: Livøs Historie i korte træk, 1948 Spanggaard, A: Livø, dens historie i korte træk, 1963
Løgsted Møller, M.: Løgsted Sogn (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1930-35)
Løgstør Lindhard, N.H.: Fjord og folk. Billeder fra det gamle Løgstør, 1986
Bank Jensen, S.E.: A/S Banken for Løgstør og Omegn 1891 – 1968
Bogtrykkeri Løgstør Bogtrykkeri. Jubilæumsskrift 1904 – 1979
Fjernvarme Lindhard, N.H., S.E. Jensen, Tage Melsen: Løgstør Fjernvarmeværk 40 år 1956 – 1996
Handelsstand Jensen, S.E.: Løgstør som handelsby, Løgstør handelsstandsforenings 75  år jubilæum, 1958 Nielsen, Ole: Farvel til 100 år. Løgstør Handelsstandsforening, 1983
Idræt Larsen, Anker: Løgstør Idrætsforening 75 år 1905 – 1980
Kirke Larsen, Anker, N.H. Lindhard, Karsten Jervad: Løgstør Kirke 100 år 1892 – 1993
Lodseri Lindhard, N.H.: Løgstør Lodseri 1777 – 1977. (Ført op til 1994 i Barn af Himmerland 1994)
Museum Lindhard, N.H.: Limfjordsmuseet i 25 år (Krejl 1989, særnummer
Roklub Løgstør Roklub 1910 – 1935 Laursen, Tage: Løgstør Roklub i 100 år 1910-2010
Rørindustri Larsen, Anker: Håndværk og Industri gennem 112½ år, 1977
Sparekasse Lindhard, N.H. og S.E. Jensen: En by og dens sparekasse gennem 100 år 1865 – 1965
Sygehus Jensen, Olav og Arnold Christensen: Løgstør Sygehus 1894 – 1944 Søgaard, Peder K.: Løgstør Sygehus fra oprettelse til fuldstændig ophør (I bibliotek for læger 1991
Løgstør Grunde Lindhard, N.H.: Løgstør grunde og Frederik den Syvendes Kanal 1988
Næsborg Johansen, Anders: Næsborg sogn (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1931 og 1932)
Ranum Jensen, S.E.: En egn og dens sparekasse. Ranum by og omegns sparekasse 1872 – 1972 Nielsen, Karl: Træk fra Ranum håndværker- og handelsforening gennem 75 år, 1991
Seminariet Egnen og seminariet. Indbydelsesskrift i anledning af seminariets 135 års jubilæum, 1982 Hansen, Skjold: Ranum seminariums blå bog. Personale ved seminariet gennem 60 år, 1984 Kvolsgaard, C.M.C: Seminariet i Snedsted 1812-48 og Ranum 1848-98 Nielsen, Karl: Viborg Stifts ældste seminarium (I Viborg Stifts årbog 1974) Ranum Staten 1848-1949 samlet af Einar Poulsen Ranum Statsseminarium 125 år, 1973 Ussing Olsen, Peter: Lille by – hvad så?, 1993
Vilsted Kollerup, Chr.: Vesthimmerlandske sognehistorier, 1964 Kyø, N.: To forsvundne Vesthimmerlandske søer, 1939-42 fra Himmerland og Kjær Herred
Vindblæs Olesen, Svend B.: De kloge koner fra Vindblæs (Fra Himmerland og Kjær Herred, 1974) Rasmussen, Louise: De kloge koner i Vindblæs. Maren Haaning, 1927
Vitskøl / Bjørnsholm Nielsen, Karl: Omkring Bjørnsholm. Træk af Ranumegnens historie fra ca. 1750 til 1848, 1978 Smidt, C.M.: Vitskøl Klosterkirke (Fra Himmerland og Kjær Herred 1938)
Ørbæk Østergaard, Th.: Aalborg og Ørbæk som møntsteder (Fra Himmerland og Kjær Herred 1943-44)
I øvrigt henvises til listen: Litteratur om Løgstør Kommune. Sidste udgave 2004. (Kan ses på Løgstør Bibliotek og Løgstør Lokalarkiv